28.03.2013 г.

Етикетите на уредите

Здравейте!
Днес продължавам с поредицата си постове за етикетие ,този път реших да е за етикетите на електрическите уреди.Порових се в интернет и се надявам,че това което съм намерила ще ви е полезно,защото лично аз научих някои неща които не знаех преди.

ЕС въвежда преди около 15 години енергийните етикети за електроуредите,като целта е потребителят да се ориентира по-лесно сред многото уреди на пазара и техните характеристики.

Класификацията следва системата на оценките в американските училища – има седем класа за енергийна ефективност, обозначени съответно с буквите от латинската азбука от A до G. Буквата А обозначава най-ниския разход на енергия, G – най-високия. С буквите от Е до G междувременно се класифицират само някои видове електрически крушки с особено ниско полезно действие.

Photo:Internet
Но тъй като енергийният етикет съществува от 1998 г., а технологичните новости в областта на енергийното пестене бързо остаряват, скоро се появява проблем: какво да се прави с уредите, които преди няколко години са получили етикет за енергийна ефективност А, но междувременно отговарят само на критериите за клас В или дори за по-нисък клас.
 

Затова се налага да се направят корекции-от 2004 г. насам най-енергоефективните уреди получават знак A+ или A++. Освен това е трудно да се надгражда още над тези „суперплюс” класове.  


По-лесно е да критикуваш и рушиш,отколкото да създадеш нещо или да направиш добро!

2 коментара: