9.05.2013 г.

Лепенки за Почистване на носа /Cleansing Nose Strips

Здравейте!
Тази публикация ще е почистващите лепенки.Досега винаги съм била скептично настроена спрямо този продукт и аз не знам защо,но наскоро промених мнението си.Вече съм ползвала лепенки за почистване на носа и лепенки за почистване на брадичката и челото.
Лепенките за почистване на носа,които използвах бяха на фирма Victoria.Забравих да снимам опаковката преди да я изхвърля и затова ползвам снимка от интернет.

снимка:Интернет
Моите лични впечатления:
 • лесни за употреба
 • не отнемат много време(около 5 минути няма или докато изсъхнат)
 • почистват добре
 • добре е да ги ползвате след като сте изкъпали,поне аз така правя.Причината,е че тогава кожата е добре почистена,порите са отворени и по лицето ви няма следи от друга козметика
 • изполвам ги веднъж седмично или през седмица
 • определено трябва да се използват редовно в смисъл,ако си мислите,че ще използвате една лепенка и проблема с черните точки е решен,грешите.
За тази публикация не съм получавала финансова компенсация и мнението ми е базирано на личните ми впечатления.


По-лесно е да критикуваш и рушиш,отколкото да създадеш нещо или да направиш добро!

Hi,
Today my post it's for cleansing nose strips.Until now I was very skeptical for these things,I don't know why,but I change my opinion.I already used cleansing strips for my nose and for my chin and forehead.Cleansing nose strips that I used was to Victoria company.I forgot to make some photos before disposing my package in trash and I use photos from Internet.
photos:Internet
My personal impression:
 • easy to use
 • didn't take long time(only 5 minute or just to dry )
 • cleaning very good
 • It's good to used after bath,because skin it's clear and pores are open,no traces of cosmetics on my face.I do like that.
 • I use strips once of the week or at week
 • definitely you have to used strips periodically,If you think to use only one strips and everything with black heads it's fixed you wrong.For good results you have to used regularly. 
For this post I have not received any financial compensation and my opinion is based on my personal experiences.

It is easier to criticize and break than to create something or to do good!

Няма коментари:

Публикуване на коментар