16.05.2013 г.

Кристали за коса с масло от арган/Liquid crystal with Argan oil

 Здравейте!
Както обещах в моята публикация My new things,ще дам повече подробности за продуктите от които съм доволна.

Hi everyone,
How I promise in my last post My new things,I will give you more information about products that I'm happy.Личните ми впечатления:
  • удобна прозрачна пластмасова опаковка с помпа 
  • количество 30мл,изглежда малко,но всъщност са необходими най-много 2-3 изпомпвания.Моята коса е гъста и е с дължина под раменете и използвам 3 изпомвания
  • страхотен продукт ако косата ви е започнала да се изсушава в краищата.Моята коса е мазна в корените,а напоследък краищата и бяха сухи.Откакто започнах да го използвам определено има видимо подобрение.
Лично аз досега не съм ползвала кристали за коса,но от тези останах доволна.Препоръча ми ги моята най-добра приятелка и аз естествено не се поколебах да си ги купя.Компанията  Victoria beauty има още 3 вида кристали,пак по 30мл,поне аз толкова видях в магазина където си ги купих.Определено мисля да пробвам и другите,но май няма да е скоро кристалите са много икономични.

My own impression:
  • handy transperant  plastic little bottle with pump
  • 30ml amount seems small, but it is needed most 2-3 pumped .My  hair is thick and has a length below the shoulders and I need from 3 pumped
  • great product if your hair has started to dry in ends .My  hair is oily at the roots but  ends  from soon are  dry .Since  I  started to used these  crystals my hair definitely have  noticeable improvement.
Personally, I've never used crystals for  hair, but those  surprised me. My best friend recommended it  to  me and I naturally did not hesitate to get them . Company  Victoria beauty there are 3 types crystals again 30ml each,  I saw so types  in the store where I  bought them. I definitely will try  others, but I won't  be soon crystals are very economical.

За тази публикация не съм получавала финансова компенсация и мнението ми е базирано на личните ми впечатления.

 For this post I have not received any financial compensation and my opinion is based on my personal experiences.


По-лесно е да критикуваш и рушиш,отколкото да създадеш нещо или да направиш добро! 

It is easier to criticize and break than to create something or to do good!

Няма коментари:

Публикуване на коментар