21.06.2013 г.

Лято/Summer

Здравейте! 
Определено не съм се отказла от моят блог,доста съм заета напоследък и реших да си направя малка почивка от интернет пространството,която вярвайте ми, отрази ми се много добре.Радвам се че през това време вие не забравихте моят блог,но стига отклонения.Днес настъпи астрономическото лято.Днес е най-дългият ден в годината – светло ще е цели 15 часа, 19 минути и 33 секунди.Използвайте деня по най-добрият начин :)

<3 Неви

Hi everyone,
I'm still here.I'm so busy and decided to rest from Internet and this was one great decision.I'm so happy that you didn't forgot my blog but enough deviations.Today comes the astronomical summer. Today is the longest day of the year - Today is the longest day of the year - this day will be 15 hours 19 minutes and 33 seconds. Use the day in the best way :)

<3 Nevi

photo:Internet


По-лесно е да критикуваш и рушиш,отколкото да създадеш нещо или да направиш добро! 

It is easier to criticize and break than to create something or to do good!

2 коментара: