25.07.2013 г.

Some new things part I

Здравейте!
Ще ви покажа малка част от нещата които съм си купила този месец и за които ще пиша.

Hi everyone,
I'll show you a small part of  the things that I've bought this month and  I think to write for them in my next posts.За тази публикация не съм получавала финансова компенсация и мнението ми е базирано на личните ми впечатления. 

For this post I have not received any financial compensation and my opinion is based on my personal experiences. 

По-лесно е да критикуваш и рушиш,отколкото да създадеш нещо или да направиш добро! 

 It is easier to criticize and break than to create something or to do good!

Няма коментари:

Публикуване на коментар