13.09.2013 г.

Тук се случва всичко/Here happens everything

Здравейте!
Време е за нови публикации от мен.Тук ще видите къде работя над моят блог и въобще къде се случва всичко.Няма да има много за четене,а ще видите малко снимки от мен.

*****
Hi everyone,
It's time for new publications from me .Here you will see where I work over my blog and the place  where everything happens . You will see a few  photos from me.
Моето бюро и няколко сувенира за късмет от приятели и чаша кафе разбира се.
*****
My desk and a few souvenirs from my best friends for luck and coffee of course.
 По-лесно е да критикуваш и рушиш,отколкото да създадеш нещо или да направиш добро! 

It is easier to criticize and break than to create something or to do good!

Няма коментари:

Публикуване на коментар