3.10.2013 г.

Внимавайте с този сайт / Be carefull with this website

Здравейте!
Преди известно време споделих с вас някои идеи за Допълнителни доходи,/в две части/.В едната част ви казах,че имам известен опит със сайтовете за анкети и споделих в кои сайтове имам регистрация.За съжаление днес ще ви предупредя за единият сайт.

*****
Hi everyone,
One of my first publication in the blog was for Допълнителни доходи (Additional income) /two parts/ This post is written only on Bulgarian,please use Google Translate in the upper right corner.I shared with you my ideas for additional incomes and I told you about my personal experience with websites for online researches .I told you where I have registration. Unfortunately today I will warn you for one of these sites.


Photo:Internet

Ще бъда кратка :
  • сайт:Online Solutions BG Panel 
  • проблем:Нямам достъп до профила ( а преди седмица поисках нова парола,понеже си мислех че проблема е в мен и разбира се още си я чакам),Няма обратна връзка със администраторите на сайта ( не отговарят на писмата изпратени им на даденият от тях  e-mail),а анкети се изпращат на e-mail ми.
  • Не си губете времето с този сайт тук има нещо много нередно и някой явно печели на чужд гръб.Това са моите лични впечатления от този сайт.Вие си решавате,времето е ваше.Аз спирам да се занимавам с този фалшив сайт.Това е от мен,съжалявам за този отрицателен пост ,но истината си е истина и трябва да знае!
*****
 I'll be short:
  • site:Online Solutions BG Panel
  • problem: They sent me few researches and I answered to every question,but when I tried to enter in my profile this was impossible.First I thought that problem is in me and I asked for new password,and I still expect  my new password already one week.After few days I tried to connect with them on their e-mail for help .What can I say: I'm still waiting .
  • Do not waste your time with this site there's something  wrong,someone trying to use people .These are my personal impressions from this site.You decide it's your time.I already don't  bother with this fake site,I'm  sorry for this negative post,but this is the truth and it have to be known!

По-лесно е да критикуваш и рушиш,отколкото да създадеш нещо или да направиш добро! 

It is easier to criticize and break than to create something or to do good!

Няма коментари:

Публикуване на коментар