12.01.2014 г.

Romwe little black dress for Valentine’s day!

Romwe little black dress for Valentine’s day! Only $27.99, up to 35%off! 24 hours only on 16th January. 

shop romwe online, free shipping


По-лесно е да критикуваш и рушиш,отколкото да създадеш нещо или да направиш добро! 

It is easier to criticize and break than to create something or to do good!

Няма коментари:

Публикуване на коментар