1.03.2014 г.

Would you give your jacket to Johannes? SOS Children's Villages Norway [...За тази публикация не съм получавала финансова компенсация и мнението ми е базирано на личните ми впечатления.For this post I have not received any financial compensation and my opinion is based on my personal experiences.По-лесно е да критикуваш и рушиш,отколкото да създадеш нещо или да направиш добро!It is easier to criticize and break than to create something or to do good!

Няма коментари:

Публикуване на коментар